Informatiemanagement in de Care

Functie: Informatie- & Procesanalist | Projectleider

  • Oppakken van informatievraagstukken bij de gemeente Amsterdam om de informatiestromen en onderliggende informatie systemen in kaart te brengen.
  • Analyseren van interne informatiestromen en processen met als doel optimaal gebruik maken van de interne informatievoorziening.
  • Projectleider implementatie cliëntenportaal