Standaardisatie van gegevens

Functie: Informatie Architect

Het adviseren van het programma EPOS (Epic implementatie) op het gebied van informatie en procesmanagement. Borgen van gestructureerde registratie conform standaarden en zorgpaden zodat gegevens validatie en uitwisseling mogelijk is. Ondersteunen bij implementatie van zorgpaden in EPIC.